Privacyverklaring

Zo gaan wij om met uw gegevens

M2 Beveiliging respecteert uw privacy, maar soms zijn er persoonlijke gegevens van u nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Hoe M2 Beveiliging omgaat met uw gegevens, leest u in deze privacyverklaring.

Om de website te gebruiken en diensten of producten af te nemen, worden persoonsgegevens verwerkt. “Persoonsgegevens” is informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leest u precies hoe uw persoonlijke gegevens bij M2 Beveiliging conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.m2beveiliging.nl (‘website’) en de diensten of producten (‘diensten’).

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Let op: Bezoekers jonger dan 16 jaar, hebben toestemming van ouders of een wettelijke voogd nodig om de website en diensten te gebruiken.

M2 Beveiliging
Runmolen 4C
5281 PJ Boxtel
040 2569997
info@m2beveiliging.nl

Wanneer en waarom worden gegevens verzameld?

Uw gegevens worden op verschillende momenten bewaard: wanneer u de website bezoekt, gebruik maakt van diensten of als u contact met M2 Beveiliging opneemt. Uw gegevens mogen worden verwerkt, omdat uw toestemming wordt gevraagd via deze privacyverklaring. Bovendien zijn uw gegevens nodig om een overeenkomst tussen u en M2 Beveiliging uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen er mogelijk geen aanvragen worden verwerkt en kunnen er geen diensten of producten aan u worden geleverd. Verder worden uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerkt, tenzij M2 Beveiliging daartoe wettelijk verplicht is.

Welke gegevens worden verzameld en wat gebeurt ermee?

M2 Beveiliging heeft de volgende gegevens van u nodig of kan de volgende informatie verwerken zodat u gebruik kunt maken van de website en diensten:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Betaalgegevens

Er wordt ook wat informatie verzameld van u die niet persoonlijk is als u de website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt

Contact

 • Benodigde gegevens Naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Doel Neemt u contact op met M2 Beveiliging via telefoon, e-mail, het contactformulier of via social media kanalen, dan kunnen deze gegevens zichtbaar zijn of worden opgevraagd om u van een antwoord te voorzien.
 • Bewaartermijn Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om u van een reactie te voorzien, tenzij uw contactverzoek leidt tot een offerte en/of klantrelatie.

Offerte

 • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Doel Met deze gegevens wordt een offerte gepersonaliseerd voor u opgemaakt, kan er telefonisch en/of per e-mail navraag worden gedaan of kan de offerte op een later moment nog worden geraadpleegd.
 • Bewaartermijn Tot 2 jaar na de offertedatum, tenzij de offerte leidt tot een klantrelatie.

Factuur

 • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Doel Met deze gegevens wordt een factuur gepersonaliseerd voor u opgemaakt, kan er telefonisch en/of per e-mail navraag worden gedaan of kan de factuur op een later moment nog worden geraadpleegd.
 • Bewaartermijn Tot 7 jaar na de factuurdatum (wettelijke verplichting).

Abonnementen

 • Benodigde gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
 • Doel Deze gegevens zijn nodig om abonnementen en betalingen te verwerken en op de juiste wijze af te wikkelen.
 • Bewaartermijn Tot 7 jaar na de factuurdatum (wettelijke verplichting).

Reviews en referenties

 • Benodigde gegevens Naam en/of telefoonnummer en e-mailadres.
 • Doel Wanneer u een review schrijft, dan wordt deze met uw naam vermeld op de website. Wilt u een referentie zijn voor M2 Beveiliging (potentiële nieuwe opdrachtgevers kunnen dan informatie bij u inwinnen over uw ervaring), dan worden ook uw telefoonnummer en e-mailadres vermeld.
 • Bewaartermijn Wilt u uw review of referentie niet langer op de website vermeld hebben, dan kunt u dat schriftelijk laten weten. Uw gegevens worden dan binnen 2 weken na dagtekening verwijderd.

Social media

Gebruikt u de social media functies op de website? Dan is het mogelijk dat de leverancier van social media M2 Beveiliging (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, kan dit verschijnen op uw social media-account als u bent ingelogd. Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. M2 Beveiliging heeft geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Bewaartermijn

M2 Beveiliging bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de doelen die eerder zijn omschreven.

Beveiliging

M2 Beveiliging doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Dit gebeurt door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord en beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Back-ups van de gegevens
 • Elektronische beveiliging van de werkruimte

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van M2 Beveiliging krijgen. Zij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die M2 Beveiliging geeft en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de AVG.

Doorgifte

M2 Beveiliging verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. Buiten de Europese Unie verwerkt M2 Beveiliging alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming worden uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op de website kunnen links naar andere websites staan. M2 Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Lees dus altijd de privacyverklaring van de betreffende websites.

Cookies

M2 Beveiliging gebruikt cookies. Cookies zorgen voor een goed functionerende en veilige website, een optimale gebruikerservaring en biedt de mogelijkheid het gebruik van de website te analyseren, eventueel voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Zo kan deze website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kunt u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Een andere optie is de plugin van Ghostery activeren voor uw browser. Deze plugin laat u precies zien welke cookies er op een website worden gebruikt en geeft u de mogelijkheid cookies te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

Wijziging van de privacyverklaring

M2 Beveiliging kan deze privacyverklaring aanpassen. Als de privacyverklaring in belangrijke mate verandert, zal een notificatie op de website worden geplaatst samen met de nieuwe privacyverklaring. M2 Beveiliging raadt u daarom aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die M2 Beveiliging van u verzamelt zijn persoonlijk en daarom mag u:

 • vragen om inzage in uw gegevens.
 • vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. Echter, in geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan M2 Beveiliging enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • vragen om een kopie van uw gegevens. M2 Beveiliging kan deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat M2 Beveiliging uw gegevens onrechtmatig verwerkt.
 • uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken, want vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag M2 Beveiliging geen gegevens meer van u verwerken.